IoT

Praca w branży transportowej i logistycznej jest niezwykle trudna oraz wymagająca, ponieważ wymaga od specjalistów wielu cech, takich jak m.in. rzetelność, logiczne myślenie czy umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy. Ich pracę mogą znacząco ułatwić rozwiązania z zakresu internetu rzeczy. Sprawdziliśmy, jakie narzędzia IoT wykorzystuje się do rozwoju transportu i logistyki, a także jakie przynoszą one korzyści oraz zagrożenia.

Czym jest IoT?

Pojęcie IoT jest nam znane od końca XX wieku, jednak wiele osób wciąż nie wie, czym tak właściwe jest. Skrót ten pochodzi i od angielskiego zwrotu „internet of things”, który można przetłumaczyć na język polski jako „internet rzeczy”. Uważa się, że są to powiązane ze sobą urządzania elektroniczne, które połączono w celu wymiany niezbędnych danych bez ingerencji człowieka. Ponadto mogą one gromadzić oraz przetwarzać informacje. Technologia IoT, inteligentne ekosystemy AIUT pozwalają na budowanie baz danych, dzięki którym możliwe jest stworzenie konkretnych rozwiązań biznesowych. Umożliwiają one rzetelną ocenę oraz zarządzanie łańcuchami dostaw, co jest szczególnie ważne dla firm trudniących się logistyką oraz transportem. Dzięki inteligentnym ekosystemom możliwe są zastosowanie wysokiej jakości urządzeń pomiarowych oraz komunikacyjnych, wdrożenie i integracja systemów pozwalających na zarządzanie działalnością firmy, wprowadzenie komunikacji IoT, GPRS/SMS dla jeszcze lepszego i sprawniejszego dokonywania zmian oraz reagowania na nietypowe zdarzenia.

Jakie rozwiązania IoT stosowane są w transporcie i logistyce?

Branża transportowo-logistyczna narażona jest na wiele ryzyk, z którymi musi sobie radzić, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw. Mogą to być np.: braki kadrowe wśród kierowców, kradzieże pojazdów, wysokie koszty napraw związane z awariami oraz wypadkami losowymi czy rosnące oczekiwania klientów związane z uzyskiwaniem informacji na temat konkretnego transportu. Wszystkie te zróżnicowanie potrzeby przedsiębiorstwa można zaspokoić, dzięki wdrożeniu do firmy rozwiązań z zakresu internetu rzeczy. Jednym z coraz częściej stosowanych narzędzi jest możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym lokalizacji pojazdów oraz kontenerów. Można dokonać tego za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego. Oprócz pokazywania dokładnego położenia pojazdu, aplikacje umożliwiają również alarmowanie, gdy znajdzie się ono poza określoną strefą, czyli tzw. geofencing oraz monitowanie parametrów takich jak np. temperatura wewnątrz naczepy (szczególnie przydatne w przypadku transportu w temperaturze kontrolowanej). Rozwiązanie to pozwala także na informowanie magazynu, gdy transport zbliża się do miejsca docelowego. Mimo rozbudowanej funkcyjności nie jest to jedyne narzędzie z zakresu IoT stosowane w logistyce i transporcie. Wśród innych wykorzystywanych w tym zakresie wymienić należy: pomoc w zakresie logistyki magazynowej (zdalna ochrona mienia, poprawa komfortu pracy pracowników, dzięki systemom inteligentnych czujników czy optymalizacja pracy całego magazynu), organizacji dostaw, a także automatyzację procesów i zdalną kontrolę zbiorników paliwowych.

Jakie zalety i wady ma wprowadzenie IoT do logistyki i transportu?

Wdrażając rozwiązania z zakresu internetu rzeczy do przedsiębiorstwa, konieczne jest zadbanie, aby były one odporne na awarie oraz zoptymalizowane pod względem ekonomicznym. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zbędnych kosztów, związanych m.in. z przestojami floty, problemami z kierowcami czy zniszczeniem transportowanych produktów. Ponadto zwiększone są zyski. Wynika to m.in. z możliwości szybkiego reagowania na nietypowe sytuacje, bez interwencji dodatkowych pracowników. Ponadto ułatwione jest ogólne zarządzanie pojazdami, kontenerami oraz zasobami ludzkimi. Rozwiązania z zakresu IoT świetnie sprawdzą się podczas rozstrzygania sporów z klientami. Szerokie możliwości analizy, które dostępne są dzięki zastosowaniu rozwiązań z zakresu internetu rzeczy, umożliwiają jeszcze lepsze planowanie oraz opracowywanie strategii, pozwalających na zwiększenie zysków, jak i poprawę wydajności transportu oraz pozostałych procesów logistycznych. Warto podkreślić, że zastosowanie IoT w firmie wymaga pewnych początkowych nakładów finansowych, m.in. konieczny jest wydatek związany z zakupem urządzeń monitorujących lub nawiązanie współpracy z firmą, która zajmuje się ich dostarczaniem. Ponadto kolejnymi z minusów są ryzyko wypływu poufnych danych, niska dojrzałość technologii i związane z nią tzw. błędy wieku dziecięco. Wadą może być także wysokie skomplikowanie działania i obsługi niektórych systemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here