Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Jedną z zalet prowadzania własnej działalności gospodarczej są duże możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W ich skład może wchodzić komputer, samochód, sprzęt biurowy,
Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy
Trzy najpopularniejsze sposoby na zdobycie dofinansowania dla firmy to:
dotacja z UE (do 100.000 zł)
dotacja z UP (do 20.000 zł) – link
kredyt gotówkowy (do 350.000 zł) – link

Plusy i minusy działalności gospodarczej

Plusy działalności gospodarczej:
łatwa do założenia,
łatwa do prowadzenia,
generuje praktycznie zerowe koszty przy rejestracji,
posiada bardzo tanią księgowość.
Minusy działalności gospodarczej:
przymus opłacania składek ZUS bez względu na to, czy firma generuje jakikolwiek obrót,
odpowiadanie własnym majątkiem za długi firmy.

Działalność gospodarcza
Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:
opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
wyrobienie pieczątki,
założenie konta w banku,
zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
zakup materiałów jak artykuły biurowe,
zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

Krok po kroku

Krok 1 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. Wypełnienie wniosku spowoduje zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.
Krok 2- Określenie zakresu działalności gospodarczej. Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Krok 3- Zgłoszenie do ZUS. W ZUS-ie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.
Krok 4- Nadanie numeru REGON.
Krok 5- Wybór formy opodatkowania. W formularzu CEIDG- 1 wybiera się również formę opodatkowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to:
zasady ogólne,
podatek liniowy,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa.
Pieczątka firmowa- wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Krok 6- Założenie rachunku bankowego.
Krok 7- Sanepid (opcjonalnie)
Krok 8- PIP (opcjonalnie). Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here