Zawieranie umów za pomocą podpisu kwalifikowanego

Obecnie, coraz więcej czynności wykonywanych jest z użyciem sieci internetowej. Pewność wirtualnego obrotu, daje nam tak zwany podpis kwalifikowany, który zyskuje coraz to większą popularność nie tylko wśród różnych przedsiębiorców, ale też konsumentów. Dzięki niemu możliwe jest chociażby zawarcie umowy przez internet.

Podpis kwalifikowany – czym jest?

Podpis kwalifikowany jest podpisem mającym formę elektroniczną, który ma taką samą prawną moc, co własnoręczny podpis. W przypadku każdej osoby, zostaje on poświadczony certyfikatem kwalifikowanym, który pozwala na zweryfikowanie osoby składającej podpis. Wyłącznie ta osoba, do której certyfikat i podpis będą przyporządkowane, ma prawo do jego używania i może chociażby zawierać umowy przez internet.

Podpisem kwalifikowanym możemy podpisywać dowolne dokumenty. W przeciwieństwie do profilu zaufanego, z pomocą kwalifikowanego podpisu, możliwe jest załatwienie nie tylko spraw o charakterze urzędowym, ale też zawieranie umów online czy też branie udziału w elektronicznych aukcjach na przetargowych platformach.

Certyfikat

Z korzystaniem z podpisu kwalifikowanego, nierozerwalnie związane jest pojęcie tak zwanego certyfikatu, który stanowi elektroniczne zaświadczenie, z pomocą którego dane mające być użyte do zweryfikowania elektronicznego podpisu, przyporządkowywane są do osoby, której celem jest chociażby zawieranie umowy przez internet. Certyfikat ten wydawany jest przez podmiot, który świadczy usługi o charakterze certyfikacyjnym i wpisany jest do rejestru podmiotów świadczących tego typu usługi na podstawie umowy o certyfikacyjne świadczenia.

Podpis kwalifikowany i jego skutki prawne

Opatrzenie elektronicznym podpisem, który złożony zostanie na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego, jest równoznaczne z własnoręcznym podpisem, dlatego też identyczne są ewentualne skutki prawne. Wola osoby, która dokonuje prawnej czynności może zostać wyrażona w dowolny sposób, niemniej jednak musi ujawnić wolę w dostateczny sposób, tyczy się to także podpisu kwalifikowanego. Oświadczenie woli wyrażane w elektronicznej postaci składane jest innej osobie w momencie, kiedy wprowadzi się do środków elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby osoba ta miała możliwość zapoznania się z zawartą w nim treścią. Oferta składana w elektronicznej postaci jest zobowiązująca dla osoby składającej, jeśli druga strona potwierdzi, iż ją otrzymała.

Zawieranie umów online z pomocą umownik.pl

Umownik jest kompleksowym narzędziem, które umożliwia zawieranie umów za pośrednictwem internetu, negocjowanie warunków, generowanie treści, jak i weryfikację tożsamości bez konieczności złożenia podpisu elektronicznego albo podpisu tradycyjnego. Całość procesu przebiega w formie online z użyciem aplikacji mobilnej albo przeglądarki internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here