Trening mózgu

O kondycję mózgu, jak każdego innego mięśnia w ciele, trzeba zadbać. Usprawnianie pamięci, poprawa zdolności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, ale i skutecznego korzystania z pamięci roboczej to umiejętności, nad którymi warto pracować. Im lepsze będą nasze kompetencje poznawcze, tym efektywniej będziemy przyswajać wiedzę. 

Skuteczna nauka a trening mózgu

Skupienie uwagi i ciężka praca nad powtarzaniem materiału nie warunkują pełnego sukcesu. To, czy dziecko ma problemy w zdobywaniu wiedzy, czy przychodzi mu to łatwo, nie zależy tylko od jego determinacji. Pojawiające się problemy nie muszą być wcale wynikiem lenistwa czy  braku regularnej pracy. Efektywna nauka zależy bowiem od umiejętności poznawczych, które determinują pracę mózgu. Funkcji poznawczych używa on bowiem do myślenia, kierowania percepcją, uczenia się, czytania, zapamiętywania, a także logicznego wnioskowania czy odbierania i przetwarzania sygnałów odbieranych przez zmysły. Logiczne myślenie, sprawne zapamiętywanie do umiejętności, które można wypracować, trzeba tylko trenować mózg.

Korepetycje a ćwiczenia mózgu

Trening mózgu pozwala znacząco poprawić zdolności poznawcze, a przez to wpłynąć na efektywność nauki. Prawdziwy przepisy na sukces to odpowiednio wyćwiczona sprawność mózgu w połączeniu z inspirującymi, ciekawymi i angażującymi uwagę ucznia materiałami. Ćwiczenia rozwijające mózg to coś zupełnie innego niż korepetycje. Celem tych drugich jest przedstawienie konkretnej partii materiału i porcji wiedzy. Trening mózg ma poprawić, usprawnić, stymulować umiejętności poznawcze, pomagać w jeszcze bardziej efektywnym korzystaniu z możliwości, jakie daje nam nasz mózg.

Ćwiczenia mózgu mają więc wpływać na 6 kluczowych kompetencji poznawczych:

  • koncentrację (która pozwala m.in. na skupieniu uwagi),
  • pamięć roboczą (umożliwiającą korzystanie z nabytych instrukcji, podręcznej wiedzy niezbędnej do wykonania zadania),
  • pamięć długoterminową (umożliwiającą korzystanie z zasobu wcześniej już przyswojonej wiedzy),
  • myślenie logiczne i rozumowanie (pozwalające znaleźć rozwiązanie),
  • przetwarzanie słuchowe (odtwarzanie i przyswajanie brzmienia, akcentu, rozumienie komunikatu).
  • przetwarzanie wzrokowe (obserwacja i wyciąganie wniosków).

Co daje ćwiczenie mózgu?

Kształtowanie tych wszystkich umiejętności poprawia zdolność przyswajania i przetwarzania wiedzy, rozwiązywania zadań i konkretnych problemów. Bez tych kompetencji dziecko będzie mieć problem ze zrozumieniem, przetwarzaniem i zastosowaniem wiedzy, niezależnie od tego, w jak przemyślany i ciekawy sposób będzie ona przedstawiona. Trening zdolności poznawczych pozwala z kolei odkryć możliwości intelektualne, które całkowicie zmieniają obraz nauki.

Kto może skorzystać z treningu mózgu?

Z treningu mózgu skorzystać może każdy. Warto jednak pamiętać, że im jesteśmy młodsi, tym nasz mózg jest bardziej neuroplastyczny i szybciej przyswaja nowo zdobyte informacje, lepiej odpowiada na dobrze dobrane bodźce, szybciej reaguje na trening.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here