Studia MBA bez tytułu magistra

Wiele osób jest przekonanych o tym, że aby móc aplikować na studia MBA, trzeba posiadać tytuł magistra. Nie do końca jest to prawdą. To od rodzaju programu MBA zależy, czy kandydat musi mieć dyplom magistra czy wystarczy tytuł licencjata. W każdym przypadku jednak istotne jest za to doświadczenie zawodowe.

Studia MBA to studia podyplomowe – można rozpocząć je już po ukończeniu studiów I stopnia

Trzeba pamiętać, że MBA to nie rodzaj studiów magisterskich. Wprawdzie trwają na ogół dwa lata (podobnie jak studia II stopnia), jednak ich ukończenie nie daje tytułu magistra, tylko tytuł Master of Business Administration.

Kandydat na studia MBA musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (w przypadku niektórych programów konieczne jest posiadanie tytułu magistra).   Aby aplikować na studia MBA, nie wystarczy jednak wyłącznie odpowiednie wykształcenie – równie ważnym czynnikiem branym pod uwagę jest doświadczenie zawodowe (minimum dwuletnie na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim).

Czy na studia MBA warto iść zaraz po licencjacie?

Część osób może się zatem zastanawiać, czy warto rozpocząć studia MBA zaraz po ukończeniu licencjatu (jeśli tylko spełniony jest wymóg odpowiedniego doświadczenia zawodowego). Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Dużo zależy od tego, czy ktoś ma już ściśle sprecyzowane plany zawodowe, czy może studia MBA mają przyspieszyć rozwój jego kariery. Na pewno na studia powinny aplikować osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy od doświadczonych osób, dzieleniu się know-how, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych i praktycznym modelu nauki. O tym, kiedy warto wybrać się na studia MBA i jakie korzyści niesie ta decyzja, można przeczytać na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/korzysci-dla-ciebie. Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi studia MBA w różnych miastach – i to już od 19 lat.

Kandydaci na studia EMBA mają podniesiony poziom trudności

Nieco inaczej jest w przypadku osób, które planują aplikować na studia EMBA, czyli Executive MBA. Kandydaci faktycznie muszą mieć tytuł magistra, by móc starać się o przyjęcie. Dodatkowo od osób aplikujących na studia EMBA wymaga się co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Często konieczne jest również posiadanie zaliczonego egzaminu językowego, ponieważ zajęcia prowadzone są w języku angielskim – tak jest np. w przypadku programu Executive MBA na WSB w Poznaniu.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here