Sposoby efektywnego zarządzania zmianą w firmie

0
281

Zarządzanie zmianą decyduje o skuteczności i efektywności firmy, co przekłada się na jej konkurencyjność. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa muszą nauczyć się radzić sobie w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Dlatego też tak ważna jest rola liderów, których działania decydują o skuteczności i efektywności wdrażanych szybko zmian.

Dlaczego zarządzanie zmianą w firmie jest takie trudne?

Niewątpliwie zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie jest skomplikowane. Menadżerowie muszą poinformować załogę o przyczynie zmiany, a wdrażając ją, często działają wbrew długoletnim nawykom i przekonaniom pracowników. Należy jednak zauważyć, że firmy mają większe szanse na sukces, jeśli proaktywnie planują zmiany i angażują swoich pracowników zarówno przed, w trakcie, jak i po zmianie. Poniżej znajdziesz kilka sposobów, z jakich liderzy mogą korzystać, aby skutecznie zarządzać zmianami w swoich organizacjach.

5 efektywnych sposobów zarządzania zmianą w firmie

Efektywne zarządzanie zmianą w firmie nie należy do zadań łatwych. Z tego powodu wiele firm oferuje szkolenia menedżerskie, które mają ułatwić liderom wdrażanie usprawnień w przedsiębiorstwach. Przestawiają one wiele sprawdzonych sposobów zarządzania zmianą, wśród których należy wymienić 5 najważniejszych:

 1. Stawiaj Twój zespół na pierwszym miejscu

  Pamiętaj, że to ludzie napędzają zmiany i podtrzymują ich tempo, dlatego stawiaj ich na pierwszym miejscu! Inicjatywy zmian kończą się niepowodzeniem, jeżeli zaangażowane w zmianę osoby nie rozumieją jej, nie wierzą w nią, ani nie angażują się w nią. Liderzy ułatwiają zmianę, gdy angażują w nią pracowników. Poprzez proaktywną komunikację, angażując pracowników we wprowadzanie zmiany, wzbudzają chęć jej wdrożenia, dzięki czemu jest ona skuteczna.

 2. Pracuj ze sprawdzonym modelem zarządzania zmianą

  Jeżeli chcesz, aby zmiana nastąpiła, korzystaj z odpowiednich narzędzi do jej wdrożenia. Modele zarządzania zmianą pomagają liderom łączyć strategię biznesową z działaniem, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Do często stosowanych modeli zarządzania zmianą należą: model ADKAR i model zarządzania zmianą Lewina.

 3. Wzmacniaj zaangażowanie pracowników poprzez komunikację

  Komunikacja jest istotną częścią skutecznego zarządzania zmianą organizacyjną. Zatem zapewnij jasną, systematyczną komunikację i nie bój się powtarzać swoim pracownikom, dlaczego zmiana jest potrzebna. Tylko w ten sposób zmobilizujesz swój zespół, a pracownicy poczują, że i dla nich zmiana jest ważna.

 4. Stawiaj na szkolenia liderów

  Wpływ przywództwa na zarządzanie zmianą w firmie jest ogromny. Jednakże wielu liderów nie rozumie kluczowej roli, jaką odgrywają w zmianie, przez co pozostają mało zaangażowani. Wysyłaj swoją kadrę kierowniczą na szkolenia menedżerskie, tylko tak liderzy poznają swoje role w prowadzeniu zmiany i pomyślne ją wprowadzą.

 5. Zwróć uwagę na przebieg zmiany

  Podczas wdrażania zmian nastąpią zarówno wzloty, jak i upadki. Liderzy muszą zatem działać proaktywnie. W szczytowych momentach zmian liderzy powinni świętować zwycięstwa, aby nakręcić zespół. Natomiast w krytycznych momentach liderzy mogą zmienić strategie komunikacyjne, powinni słuchać opinii pracowników oraz budować ich zaufanie. Bycie proaktywnym pomaga liderom zarządzać zmianą w celu osiągnięcia sukcesu.

Edukacja jako ważny aspekt zarządzania zmianą w firmie

Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianą w organizacji to milowy krok w kierunku poprawy działalności i konkurencyjności firmy. Dlatego ważne jest, aby kierować swoich liderów na szkolenia menedżerskie w celu podniesienia ich kompetencji. Pieniądze zainwestowane w edukację kadry pracowniczej to z pewnością inwestycja, która się zwróci, a zdobyta wiedza pozwoli na wdrożenie wielu usprawnień i na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here