Przed czym chroni RODO?
Przed czym chroni RODO?

Przed czym chroni RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które ma na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO wprowadza szereg zasad i regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmy i instytucje. Ale przed czym dokładnie chroni RODO? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Ochrona danych osobowych

Głównym celem RODO jest ochrona danych osobowych. Oznacza to, że każda firma lub instytucja, która przetwarza dane osobowe, musi przestrzegać określonych zasad i zabezpieczeń. RODO nakłada na te podmioty obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, tak aby uniknąć ich nieuprawnionego dostępu, utraty, uszkodzenia czy kradzieży.

Prawo do informacji

RODO daje obywatelom prawo do informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych. Każda firma lub instytucja musi jasno i przejrzyście informować osoby, których dane dotyczą, o celach przetwarzania, podstawie prawnej, okresie przechowywania danych oraz o prawach, jakie przysługują tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych.

Prawo do bycia zapomnianym

RODO wprowadza również prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z systemów firmy lub instytucji. Firma musi spełnić to żądanie, chyba że istnieją ważne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Kolejnym ważnym aspektem RODO jest prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo otrzymać swoje dane w formacie elektronicznym i przekazać je innemu podmiotowi. Jest to szczególnie istotne w przypadku zmiany dostawcy usług, gdy osoba chce przenieść swoje dane do nowej firmy.

Kary za naruszenie RODO

RODO wprowadza również surowe kary za naruszenie przepisów. Firmy i instytucje, które nie przestrzegają zasad RODO, mogą zostać ukarane wysokimi grzywnami finansowymi. Kwoty kar mogą sięgać nawet 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Podsumowanie

RODO jest ważnym krokiem w kierunku ochrony prywatności i danych osobowych. Chroni nas przed nieuprawnionym dostępem do naszych danych, zapewnia nam prawo do informacji, do bycia zapomnianym oraz do przenoszenia danych. Firmy i instytucje muszą przestrzegać zasad RODO, aby uniknąć surowych kar. Pamiętajmy, że nasze dane osobowe są cenne i powinny być odpowiednio chronione.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zapoznania się z zasadami RODO, które chronią naszą prywatność i dane osobowe. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie: https://www.e-warsaw.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here