Ponton i kilka innych organizacji zajmujących się badaniem życia seksualnego i edukacją seksualną od lat prowadzą badania opinii publicznej dotyczące konieczności właściwej edukacji seksualnej w szkołach. Społeczeństwo, zarówno rodzice, jak i uczniowie chcą wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnej ze współczesną medycyną. Konieczność wprowadzenia edukacji seksualnej wynika obowiązującego prawa. „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży” zakłada przecież edukację seksualną. Polska przyjęła Powszechną Deklarację Praw Seksualnych, która w punkcie 9 i 10 zawiera zapis dotyczący edukacji w powyższym zakresie. Cytuję dwa punkty Deklaracji: „Prawo do seksualnej informacji opierającej się na badaniach naukowych. Prawo to mówi, że informacje na temat seksualności człowieka muszą się opierać na wynikach rzetelnych i nienaruszających zasad etycznych badań naukowych. Informacje o życiu seksualnym powinny być udostępniane wszystkim obywatelom. Punkt 10 wskazuje na prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej, która powinna być procesem trwającym przez całe życie. Powinny być w nią włączone najważniejsze instytucje społeczne: służba zdrowia, szkoła, opieka społeczna. Trzeba zaznaczyć, że mówienie o rodzinie i o jej różnych aspektach jest jak najbardziej częścią edukacji seksualnej, która przygotowuje do tworzenia trwałych związków i szczęśliwych rodzin. Rodzina to coś więcej niż zalegalizowany związek.

100dia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here