Poziom inteligencji emocjonalnej a wykonywany zawód

0
3284

Nie każdy wie kim chciałby zostać w przyszłości, bo wybór zawodu nie jest rzeczą łatwą. Duży wpływ na wybór konkretnej profesji ma poziom inteligencji emocjonalnej. Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku kształcenia pomocne może okazać się także wykonanie testu predyspozycji zawodowych.

Okazuje się, że aby osiągać sukcesy w życiu zawodowym nie wystarczy posiadanie wysokiego ilorazu inteligencji oraz wiedzy fachowej i kompetencji zawodowych. Nasze IQ odpowiada jedynie za ok. 20% powodzenia w tej sferze. A co z pozostałymi 80%? Ten obszar należy do inteligencji emocjonalnej. Opiera się ona na dwóch typach kompetencji – personalnej (kontrola nas samych) i relacyjnej (wchodzenie w relacje z innymi ludźmi).

Wybór zawodu

Wybór swojej ścieżki zawodowej jest bardzo ważny, ale trudny. Często młode osoby nie są w stanie przewidzieć czy ten wybór za jakiś czas się nie zmieni. Trzeba znać zarówno swoje predyspozycje zawodowe, jak i zainteresowania. Poza tym warto także określić swój poziom inteligencji emocjonalnej. Między wyborem zawodu a osobowością istnieje bardzo duża zależność. Pomocny w określeniu swojego wymarzonego zawodu może być test predyspozycji zawodowych.

Inteligencja emocjonalna a zawód

Ostatnio coraz więcej słyszy się o inteligencji emocjonalnej, ale czym ona tak naprawdę jest? Jest to stosunkowo nowe pojęcie, gdyż ukute w 1990 roku przez amerykańskich uczonych – Petera Salovey’a i Johna Meyera. Z kolei do psychologii wprowadził je i opisał po raz pierwszy profesor Daniel Goleman.

W życiu zawodowym, ale także osobistym kluczowej roli nie odgrywa wcale iloraz inteligencji racjonalnej (IQ), lecz inteligencja emocjonalna (EQ). Goleman badał absolwentów Harvardu z wysokim poziomem IQ i wybitnymi wynikami w nauce i okazało się, że nie są one gwarancją sukcesu w życiu zawodowym. Dużo ważniejsza jest inteligencja emocjonalna, której jednak można się nauczyć. Chodzi tu o świadome przeżywanie emocji i nawiązywanie trwałych relacji z innymi ludźmi. Zależność między wyborem zawodu a osobowością jest bardzo duża.

Inteligencja emocjonalna to panowanie nad własnymi emocjami i odczuciami oraz wykorzystywanie ich w realizacji swoich celów, w tym zawodowych. Pojęcie to zakłada istnieje 5 elementów, na które składają się kompetencje emocjonalne i społeczne, czyli: samoświadomość, samoregulacja, motywacja i automotywacja, empatia oraz umiejętności społeczne (wywieranie wpływu).

Istotne jest to, że ten rodzaj inteligencji nie jest uzależniony genetycznie, więc można się jej nauczyć. Zakłada ona inne umiejętności niż te intelektualne, jednak warto podkreślić, że inteligencja emocjonalna i racjonalna uzupełniają się.

Test na poziom inteligencji emocjonalnej można wykonać w internecie.

Predyspozycje zawodowe

Jeśli ktoś ma wątpliwości odnośnie wybranego kierunku kształcenia i tego, jaki zawód powinien wykonywać, powinien wypełnić test predyspozycji zawodowych. Zrobienie go zajmuje kilka minut, a może dać wiele cennych wskazówek zawodowych.

Identyfikuje on mocne strony danej osoby, które są przydatne w określonych obszarach zawodowych. Jest to test tzw. wymuszonego wyboru – może być tak, że żadna z odpowiedzi nie wydaje się odpowiednia, jednak którąś z nich trzeba wybrać – tę najbliższą odpowiedniej. Odpowiedzi należy udzielać dość szybko. Następnie otrzymuje się wynik, który ma charakter dość ogólny, ale daje pewne wskazówki, które warto wykorzystać.

Darmowy test predyspozycji zawodowych można wykonać na stronie: https://www.kierunekrozwoju.pl/.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here