Postępowanie egzekucyjne

Finanse stanowią jeden z najważniejszych aspektów życia. Zarówno osoby fizyczne, jak i właściciele firm czasem jednak napotykają na wszelkiego rodzaju problemy finansowe, często nie wynikające z ich winy. Utrata płynności finansowej na skutek udzielenia pożyczki, która nie została zwrócona, czy wykonania usługi, za którą nie wpłynęła zapłata, może znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Skuteczna egzekucja długów

Zamiast działać na własną rękę, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie egzekucji należności. Kancelaria prawna (radcaprawny-trojmiasto.pl), prowadzona przez Radcę Natalia Zielmachowicz, na co dzień wspiera wierzycieli w odzyskaniu należnych kwot. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują podejmowanie prób polubownego rozstrzygania sporów, reprezentację Klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed sądami, a także przygotowywanie niezbędnych dokumentów i pism. Radca Prawny Natalia Zielmachowicz udziela wsparcia Klientom zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i po jego zakończeniu. W imieniu Klientów przygotowuje także wnioski o nadanie klauzul wykonalności, występuje do komorników o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po uzyskaniu korzystnego wyroku. W przypadku ewentualnych problemów, może też złożyć skargę na czynności komornicze. Z kolei, jeśli dłużnik uporczywie uchyla się od zapłaty, Kancelaria Radcowska występuje z wnioskiem o wyjawieniem majątku dłużnika, a w trakcie współpracy terminowo sporządza wszelkie pisma wymagane w toku postępowania egzekucyjnego.

Upadłość konsumencka

Niekiedy problemy płatnicze są tak trudne do rozwiązania, że jedynym wyjściem z trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Radca Prawny Natalia Zielmachowicz skutecznie przeprowadza w imieniu Klientów tego rodzaju postępowania, przygotowuje niezbędną dokumentację, udziela wsparcia przez cały okres postępowania i reprezentuje przed sądami. W efekcie osoba, która popadła w ogromne długi, może zacząć budować swoją przyszłość finansową od nowa, bez widma niemożliwych do spłacenia długów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here