Podatek od mieszkania

Podatek od nieruchomości odprowadzą wszystkie osoby, które posiadają grunty, budynki, mieszkania lub lokale użytkowe (z księgą wieczystą). Osoby fizyczne uregulują płatność w czterech ratach. Wysokość podatków od zakupu mieszkania jest inna w zależności od tego, czy nabywamy lokal na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym. W przypadku zakupu bezpośrednio od dewelopera pokrywamy podatek VAT, który jest już wliczony w cenę mieszkania, a zatem nie można go nazwać kosztem dodatkowym. Jeśli chodzi o jego stawkę, to zależy ona od powierzchni mieszkania. Za co płaci się podatek od nieruchomości
za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
za budynek,
za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Sprzedaż mieszkania a Urząd skarbowy

Sprzedaż nieruchomości, czyli np. domu lub mieszkania, należy zgłosić do urzędu skarbowego. Transakcja ta jest bowiem opodatkowana. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, w tym sprzedaży:
nieruchomości lub ich części,
udziału w nieruchomości,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana stawką w wysokości 19 proc. Podatek w takiej wysokości jest odprowadzany od dochodu ze sprzedaży. Dodatkowymi kosztami są jeszcze wydatki związane ze sprzedażą, a więc np. prowizja pośrednika czy koszty notarialne. W koszty możemy też zaliczyć remont, jeśli został on wykonany na potrzeby sprzedaży mieszkania.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Podatek od mieszkania
Stawki podatku:
1. od budynków lub ich części (od 1 m/kw powierzchni użytkowej):
mieszkalnych – 0,75 zł;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł;
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł;
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,61 zł;
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje OPP – 7,62 zł;
2. od gruntów (od 1 m/kw powierzchni z wyjątkiem wód):
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 0,89 zł;
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę (jeśli od dnia wejścia w życie planu upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy) – 2,98 zł;
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację OPP – 0,36 zł;

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here