Każdy przedsiębiorca, który chce odliczyć 100% wydatków ponoszonych na użytkowanie pojazdu musi złożyć do Urzędu Skarbowego informację VAT-26. Jednocześnie jest on zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Podpowiadamy, jak prawidłowo to robić.

Każdy przedsiębiorca, który chce odliczyć 100% wydatków ponoszonych na użytkowanie pojazdu musi złożyć do Urzędu Skarbowego informację VAT-26. Jednocześnie jest on zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Podpowiadamy, jak prawidłowo to robić.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna potwierdzać, że samochód wykorzystywany jest wyłącznie w toku prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie został on w żaden sposób użyty do celów prywatnych.

Podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przez cały okres, w którym pojazd wykorzystywany jest w prowadzonej DG. Zapisy muszą być precyzyjne i szczegółowe, ponieważ ich celem jest jednoznaczne potwierdzenie, że w żadnym momencie samochód nie został użyty do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Wprawdzie w ustawie o podatku VAT nie wprowadzono jednolitego wzoru takiej ewidencji, ale art. 86a ust. 7 o VAT precyzuje dane, które muszą znaleźć się w prowadzonych zapisach. Ewidencja powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu

 • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzonej ewidencji

 • ilość km na liczniku w momencie rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, stan licznika z końca poszczególnych okresów rozliczeniowych oraz stan licznika w momencie zakończenia ewidencji

Bardzo ważnym elementem ewidencji są wpisy kierowcy dotyczące wykorzystania pojazdu . Wpisy te muszą obejmować:

 • kolejne numery wpisów

 • daty wyjazdu

 • cel wyjazdu

 • opis trasy

 • przejechane km

 • imię i nazwisko kierowcy

W przypadku, gdy kierowca jest pracownikiem firmy, a nie samym podatnikiem, to podatnik musi po każdym okresie rozliczeniowym potwierdzić autentyczność poszczególnych wpisów.

Udostępnienie pojazdu osobie nie będącej pracownikiem przedsiębiorstwa, obliguje podatnika do samodzielnego sporządzenia wpisu w ewidencji, w którym muszą znaleźć się następujące dane:

 • numer wpisu

 • data udostępnienia pojazdu

 • cel udostępnienia

 • stan licznika w chwili udostępnienia samochodu

 • przejechane km

 • stan licznika w chwili zwrotu pojazdu

 • imię i nazwisko osoby udostępniającej pojazd

Okres rozliczeniowy to miesiąc lub kwartał (w zależności od rozliczeń danego podatnika z tytułu podatku VAT).

Konsekwencje wadliwego prowadzenia ewidencji

Luki w pozycjach oraz niepełne zapisy dla organów podatkowych mogą oznaczać, że pojazd został wykorzystany do celów prywatnych.

W przypadku, gdy US stwierdzi, że pojazd został wykorzystywany w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, podatnik może odliczyć jedynie ograniczoną stawkę VAT. Przed taką sytuacją można się uchronić szczegółowo opisując cele wyjazdu i przebieg poszczególnych tras.

Prawomocny wyrok Sądu w Rzeszowie z 3.02.2015 roku sprecyzował, że w przypadku, gdy w jednym dniu podatnik dokonuje wiele krótkich wyjazdów w tej samej miejscowości, w ewidencji może wyodrębnić poszczególne trasy lub zastosować jeden wpis. W przypadku jednego wpisu należy jednak określić nazwy urzędów, sklepów lub innych punktów, które zostały odwiedzone, co potwierdzi, że pojazd został wykorzystany w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

30.09. 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-618/14-2/ISZ zawarł rozwiązanie problemów z przypadkowymi błędami dotyczącymi opisu tras oraz liczby przejechanych kilometrów. Gdy podatnik takie nieścisłości wykryje w dniu, kiedy zostały one wpisane do rejestru, organy podatkowe nie wyciągną konsekwencji. Późniejsze naniesienie poprawek wiąże się z konsekwencjami.

Porady udzieliło biuro księgowe gdynia Parakairon Sp. z.o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here