Kolejny krok w karierze myśliwego – selekcjoner łowiecki. Testy na uprawnienia i wymagania

Każdy myśliwy marzy o uzyskaniu uprawnień selekcjonerskich. To bardzo poważana funkcja, która jest dostępna tylko dla myśliwych, którzy cieszą się dobrą opinią i mogą pochwalić się rozległą wiedzą w zakresie łowiectwa.

Kto może zostać selekcjonerem? Jakie są wymagania i jak wygląda testy? Zapraszam do lektury!

Selekcjoner łowiecki – wytrawny myśliwy

Wiele lat praktyki i zdobywania wiedzy może zaowocować rozwojem kariery w myślistwie. Kolejnym krokiem jest uzyskanie uprawnień selekcjonera łowieckiego. Ten stopień uprawnia do selekcji zwierzyny łownej, takich jak sarna, daniel czy jeleń.

Co oznacza selekcjonowanie zwierzyny płowej? Określa to możliwość oceny zwierzęcia, które może zostać ustrzelone. Zgodnie z góry ustalonymi kryteriami:

  • Długość poroża;
  • Liczebność i zagęszczenie danego gatunku na terenie zarządzanym przez koło łowieckie;
  • Kondycja i zdrowie zwierzęcia.

Każdego roku selekcjonerzy zliczają średnie zagęszczenie i liczebność wszystkich gatunków na danym terenie. Mają obowiązek ich ustalenia do 10 marca każdego roku.

Selekcjonerzy to nie tylko myśliwi, ale również obrońcy lokalnej flory i fauny. Są oni wewnętrznymi „policjantami” kół łowieckich i mają obowiązek dopilnować założeń dotyczących rocznych kryteriów odstrzału.

Selekcjonerzy mają prawo ukarać myśliwych w następujący sposób:

  • Nagana słowna lub pisemna;
  • Zawieszenie praw do polowania na określony czas lub tylko na konkretny gatunek.

Jak zostać selekcjonerem łowieckim? Podstawowe wymagania

Selekcjonerzy to myśliwi z dużym stażem, którzy zdobyli szeroką wiedza o łowiectwie i lokalne florze i faunie. Kryteria rekrutacji są restrykcyjne i bezwzględnie przestrzegane.

Kto może zostać selekcjonerem?

  • Myśliwi którzy posiadają uprawnienia łowieckie, od co najmniej 3 lat;
  • Osobo który odbyła szkolenie dla selekcjonerów organizowane przez Polski Związek Łowiecki;

Szkolenia selekcjonerskie odbywają się kilka razy do roku, w zależności od zapotrzebowania. Organizowane są przez Polski Związek Łowiecki.

Jak wygląda egzamin na selekcjonera?

Testy na selekcjonera łowieckiego składają się z dwóch części. Uiszczenie wpłaty egzaminacyjnej i dostarczenie wszystkich dokumentów uprawnia do przystąpienia do testy selekcjonerskiego.

  1. Test pisemny

Test na selekcjonera składa się z 50 pytań zamkniętych „ABCD”. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zdanie egzaminu zapewnia już 80% udzielonych, poprawnych odpowiedzi.

„Zakres wiedzy potrzebnej na egzamin znajdziecie na stronie głównej Polskiego Związku Łowieckiego. Warto zajrzeć do opracowanych arkuszy z odpowiedziami, które ułatwią Wam uzyskanie uprawnień” – radzą specjaliści strony Odpowiedzi.com.pl.

  1. Egzamin ustny

Komisja egzaminacyjna może zadawać dowolne pytania, które związane są z łowiectwem. Jako przyszły selekcjoner powinieneś znać wszystkie meandry łowiectwa i żadne pytanie nie powinno być zaskoczeniem.

Pełnienie obowiązków selekcjonerskich to ogromne wyróżnienie, ale również duża odpowiedzialność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here