Gry komputerowa jako forma edukacji

Czy edukacyjne gry dzieci mogą być również grami komputerowymi. W powszechnym stereotypie gry dla dzieci, które mają spełniać funkcje edukacyjną, są dostępne przede wszystkim w postaci gier planszowych, ale niezwykle dynamiczny rozwój technologii komputerowych chyba nikomu nie jest tajny, co każe nam zakwestionować ów powszechny dogmat. Wypada jednak postawić również pytanie o to, edukacyjne gry dla dzieci dedykowane na komputery wykazują efektywność porównywalnąa jeśli porównywalną to w jakim stopniu, z tą, która jest udziałem gier dostępnych w postaci tradycyjnej, tj. jako gry planszowe i tym podobne. Oczywiście, brak tutaj jakichś obiektywnie ważnych dowodów natury scjentycznej lub chociaż quasi-scjentycznej, wiele jednak wskazuje na to, że skuteczność, jaką wykazują edukacyjne gry dla dzieci w formie informatycznej, nie odbiega od tej wykazywanej przez gry dla dzieci „tradycyjne“, a bardzo często nawet ją przewyższa, czasami nawet znacząco. Jednak, jak wspominałem, są to wszystko raczej poszlaki i wskazówki, niż rozstrzygnięcia o znaczeniu decydującym.

tekstyle.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here