Gdzie założyć działalność gospodarczą

Do niedawna zakładanie firmy było żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Przedsiębiorca musiał się liczyć z tym, że całość procesu może zająć nawet kilka tygodni i pochłonąć wiele nerwów związanych z chodzeniem od okienka do okienka. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą, zobowiązana jest do podjęcia dwóch kroków:
wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
złożenia go w Urzędzie Gminy.
Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Jej założenie nie jest warunkowane posiadaniem kapitału początkowego. Wymaga jedynie złożenia wniosku (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek należy składać drogą elektroniczną lub w wybranym Urzędzie Miasta/Gminy, bez żadnej przynależności miejscowej.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:
za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
w formie wniosku papierowego w gminie
wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
przez telefon
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG -1

Gdzie założyć działalność gospodarczą
Jest to zintegrowany formularz, wykorzystywany przy zakładaniu firmy, zgłaszaniu zmian w posiadanym wpisie, zawieszaniu i wznawianiu działalności oraz jej likwidowaniu. Wniosek CEIDG -1 jest jednocześnie:
1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
2. zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na potrzeby NIP
3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4. zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu do właściwego urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu.

Koszty założenia firmy zależą od wielu czynników. Na przykład, opłaty związane z rejestracją firmy są uzależnione od tego, jaką formę prawną wybierzesz. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej jest bezpłatne. Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych wymaga już pewnych nakładów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here