Faktoring w rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Faktoring to dynamicznie rozwijająca się usługa finansowa, dzięki której przedsiębiorstwa mogą korzystać z elastycznego finansowania. Zalety faktoringu odczują nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe firmy, które w swej działalności stosują sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Faktoring dla małych firm to wygodna usługa finansowa, dopasowana do potrzeb i możliwości współczesnych mikroprzedsiębiorców. Zakres faktoringu dla małych firm jest adekwatny do profilu działalności niemal każdej firmy z sektora MŚP, która realizuje sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności.

Faktoring dla mikrofirm – sprawdź, jak skorzystasz

W obecnych czasach wiele małych firm z dużym potencjałem spotyka na swej drodze wiele przeszkód, które skutecznie hamują jej rozwój. Faktoring dla mikrofirm umożliwia wyeliminowanie wielu problemów, z jakimi muszą radzić sobie polscy przedsiębiorcy. Jednym z rozwiązań, które pozwalają zniwelować problem płynności finansowej jest możliwość finansowania faktur za dokonaną sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Pieniądze na koncie mikroprzedsiębiorcy pojawiają się już po 24 godzinach od momentu przekazania kopii faktury faktorowi (firmie realizującej usługi faktoringowe). Dzięki temu osoby, które prowadzą mikroprzedsiębiorstwo, mogą dysponować dodatkowymi środkami. Wypłata w tak krótkim czasie jest możliwa nawet w przypadku terminu płatności faktury, wynoszącym 45, czy 60 dni. Środki przekazane mikroprzedsiębiorstwu przez faktora, można przeznaczyć na dowolny cel.

Dzięki posiadaniu środków finansowych z tytułu faktoringu dla małych firm, przedsiębiorstwo może uchronić się przed częstym i niebezpiecznym zjawiskiem, które trapi wielu polskich firm, czyli zatorami płatniczymi. To proces braku spłaty należności wobec danego kontrahenta, co prowadzi do zapłaty sprzedawcy kolejnym podmiotom, z którymi prowadzi współpracę biznesową. Zatory płatnicze prowadzą do poważnej utraty płynności finansowej w wielu przedsiębiorstwach w bardzo szybkim czasie. Realizując faktoring w swojej mikrofirmie, możesz  zminimalizować ryzyko zatorów płatniczych i nieterminowych partnerów biznesowych.

Faktoring dla mikrofirm – poznaj szczegóły oferty

Faktoring dla mikrofirm pozwala korzystać ze wszystkich zalet faktoringu dla dużych przedsiębiorstw, jednak jest o wiele bardziej dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP. Faktoring dla mikrofirm to rozwiązanie finansowe dla firm z określonym limitem rocznych obrotów (np. 3 mln złotych rocznie). Ponadto niewątpliwą zaletą faktoringu dla mikrofirm jest oparcie modelu finansowania działalności na uproszczonej analizie finansowej, a faktor realizujący usługi finansowe jest po prostu partnerem biznesowym, finansującym na bieżąco potrzeby przedsiębiorstwa.

W odróżnieniu do tradycyjnego faktoringu (zarówno faktoringu pełnego, jak i niepełnego), faktor oferujący faktoring dla małych firm bada jedynie poszczególne aspekty, które są najistotniejsze z punktu widzenia zachowania płynności finansowej firmy. Dzięki temu faktorant otrzymuje szybki dostęp do gotówki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here