Erasmus

Erasmus to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy aż 28 państw Unii Europejskiej oraz takie kraje jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków oraz oczywiście poznać wspaniałych ludzi. W zależności od uczelni, studiowanie za granicą może odbywać się przez jeden semestr lub więcej. Na wyjazdy w ramach Programu Erasmus mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:
są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich), magisterskich lub doktoranckich;
są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski;
w momencie wyjazdu są studentami co najmniej 2 roku studiów.
Uczelnia ma prawo określić szczegółowe kryteria i warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na wyjazdy. Warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami Programu i powinny być podane do ogólnej wiadomości. Kraje uczestniczące
28 krajów Unii Europejskiej;
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria;
kraj kandydujący: Turcja.

Erasmus
Zalety wyjazdu na Erasmusa

poznanie języka, kultury i obyczajów oraz znakomitych ludzi. Obcowanie z czymś nowym uczy i kształci w nas nowe wartości oraz umiejętności.
Studiowanie za granicą bez obaw możesz wpisać w swoje CV
Przebywanie w obcym kraju uczy samodzielności i rozwija nasz charakter.
szansa zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, zabytków i najbardziej intrygujących zakątków danego państwa.
Jeśli wybierzesz tętniące życiem miasto, to na pewno nie będziesz się nudzić, bo w chwilach wolnych od zajęć zostaniesz zasypany wieloma propozycjami. Kina, kawiarnie, kluby, muzea, teatry, parki.
Nauka za granicą to także wspaniałe wspomnienia i niesamowite relacje z ludźmi
Formalności przed wyjazdem
Przed wyjazdem należy podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki i Porozumienie o programie praktyki.
Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą.
Porozumienie o programie praktyki podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki.
Ubezpieczenie. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Wady wyjazdu na Erasmusa

wyjeżdżając natrafisz na bariery językowe
Rozstanie z rodziną, chłopakiem czy znajomymi
Jeśli zdecydujesz się wyjechać, to na pewno nie będziesz chciał wracać
Jedno jest pewne – to doświadczenie, które będziesz wspominać do końca życia. Wnioski o przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Studenci i pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swoich macierzystych uczelni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here