Ekonomia studia

Jest to nauka oraz dziedzina praktyki, która zajmuje się między innymi problemami kryzysów gospodarczych, optymalizacją zużycia zasobów, problematyką wzrostu gospodarczego, zadłużenia, czy budżetowania. Świat kandydata na studia ekonomiczne to rzeczywistość globalnej gospodarki, wybranych zagadnień polityki i finansów, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz historia najnowsza. Ekonomista ma bardzo duży wybór możliwych miejsc pracy. Począwszy od instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, poprzez sektor produkcyjny i przetwórczy, pracę w samorządach i instytucjach rządowych, aż po instytucje kontrolne i realizujące audyty. Dzięki studiom ekonomicznym absolwent poznaje mechanizmy działania gospodarki. Wie, jak maksymalizować zyski i minimalizować koszty, a jaki sposób walczyć z inflacją, jak zapobiegać monopolizacji. Kandydatów na głównych ekonomistów w spółkach kapitałowych zainspiruje makroekonomia oraz polityka gospodarcza.

Student Ekonomii

Nauka na studiach ekonomicznych to poszukiwania w bibliotekach i czytelniach, uczestnictwo w ćwiczeniach i seminariach, słuchanie wykładów oraz samodzielna nauka. Nie bez znaczenia jest także prawo gospodarcze i gospodarka w warunkach zglobalizowanego świata. Do zalet osobowości i intelektu ekonomisty należą bez wątpienia talent do analitycznego myślenia, duża wiedza o lokalnych i globalnych uwarunkowaniach gospodarczych, umiejętność łączenia ze sobą faktów, pracowitość i cierpliwość. Ekonomia, umożliwia równocześnie po 3 semestrze nauki wybór specjalności, spośród czterech dostępnych:
Administracja i finanse sektora publicznego,
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
Ekonomika turystyki i rekreacji,
Zarządzanie projektami.

Ekonomia studia
Praca po studiach ekonomicznych

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska. Absolwenci studiów ekonomicznych znajdują zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym. Pracują w firmach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, działach analiz ekonomicznych, jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji państwowej, jako pośrednicy handlu nieruchomościami. Oprócz radości, którą niesie studiowanie ekonomii, należy brać pod uwagę także to, że zawód ekonomisty był, jest i zapewne będzie wysoko ceniony na rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here