W celu zmniejszenia bezrobocia jak i zwiększenia aktywności Polaków stworzono program umożliwiający otrzymanie z urzędu pracy pieniędzy na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Jednakże, nie każdy otrzyma taką dotację. Ponadto, nie zawsze kwota przyznanej dotacji jest taka sama

Szansa dla bezrobotnych

Warto zauważyć, że dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy przeznaczone jest dla osób bezrobotnych. Trzeba posiadać status bezrobotnego, ażeby móc w ogóle ubiegać się o przydzielenie dotacji. Nie jest to więc szansa dla każdego na otworzenie własnej działalności. Ażeby zostać zarejestrowanym jako bezrobotny trzeba bowiem spełniać pewne określone wymagania. Poza tym, nawet rejestracja jako bezrobotny nie jest wystarczająca, jeśli wciągu ostatniego roku odmówiono przyjęcia jakiejkolwiek proponowanej pracy. Ponadto, nie od razu po rejestracji jako osoba bezrobotna można ubiegać się o prawo do otrzymania dotacji z urzędu pracy. Jest to możliwe dopiero, gdy miną 3 miesiące.

Co więcej, dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy nie jest również szansą dla studentów marzących o karierze w biznesie. Nie można bowiem jednocześnie starać się o dofinansowanie i studiować, chyba że chodzi o studia zaoczne, wtedy jest to dozwolone.

Wniosek i oczekiwanie

Jeśli spełnia się wszystkie wymagania można złożyć w urzędzie pracy wniosek o przyznanie dotacji. Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku przychodzi natomiast czas na podpisanie umowy. Wcześniej jednak należy jeszcze znaleźć osoba, która zostanie poręczycielem dotacji. Chodzi o to, że jeśli ubiegający się o dotację nie wykorzysta jej wedle zapowiedzi, lecz przywłaszczy dla siebie lub wyda na coś niezwiązanego z otwieranym biznesem musi oddać całą kwotę. Jeśli natomiast nie dysponuje odpowiednią gotówką obowiązek ten spada na poręczyciela.

Jeśli chodzi o oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku i przyznanie pieniędzy wszystko tak naprawdę zależy od sprawności działania danego urzędu pracy. Nie ma raczej co się spodziewać, że odpowiedź pojawi się szybciej niż po miesiącu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here