dodatkowy urlop macierzyński

Wprost po wyczerpaniu urlopu macierzyńskiego zatrudniony ma prawo wnosić o udzielnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni, w wypadku narodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, bądź do 8 tygodni – przy narodzeniu więcej aniżeli jednego dziecka.

Prawo do dodatkowego macierzyńskiego
Grupą uprzywilejowaną, jaka może skorzystać ze specjalnego urlopu macierzyńskiego są zatrudnieni, zarówno mamy, jak i również ojcowie. Należałoby przypomnieć, iż ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego, gdy mama dziecka zrezygnuje z własnego urlopu oraz wróci do pracy. Istnieje jednakże jeden warunek mama musi przebywać na urlopie macierzyńskim 14 tygodni, wówczas następnie może z niego zrezygnować na rzecz ojca dziecka. Ojciec będzie mógł w takim wypadku przedłużyć macierzyński o dodatkowy urlop macierzyński. Jak nadmieniono, z uprawnienia do specjalnego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać jedynie zatrudnieni, jakim narodziło się dziecko. W związku, z tym że z dodatkowego macierzyńskiego nie skorzystają osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie lub umowę o działo. Nie są oni bowiem zatrudnionymi w rozumieniu Kodeksu pracy, mimo że w pewien wskazany sposób wykonują pracę.

Czy w okresie specjalnego urlopu macierzyńskiego wolno pracować?
Odmiennie aniżeli w wypadku zwykłego urlopu macierzyńskiego pracownik będący na dodatkowym urlopie macierzyńskim może wykonywać pracę u pracodawcy, jaki udziela mu urlopu. W owym okresie można pracować w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Wtedy kolejny urlop macierzyński jest oferowany zatrudnionemu na inną część codziennego wymiaru czasu pracy. Żeby móc pracować w trakcie specjalnego urlopu macierzyńskiego, pracownik jest przymuszony do złożenia pisemnego wniosku nie później aniżeli siedem dni przed rozpoczęciem pracy. Wniosek winien zawierać wymiar czasu pracy oraz czas, w jakim pracownik chce związać wykonywanie pracy z korzystaniem ze specjalnego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie ma prawa odmówić własnemu pracownikowi możliwości skorzystania z owego priorytetu. Mnóstwo świeżo upieczonym matek zastanawia się, czy kolejny urlop macierzyński ma wpływ na urlop wypoczynkowy. Przepisy dokładnie określają, iż gdy pracownica nie jest w stanie pójść na urlop w określonym wcześniej czasie z przyczyn, jakie potwierdzają nieobecność w pracy (szczególnie ze względu przebywania na kolejnym urlopie macierzyńskim), przymusem pracodawcy jest przesunięcie urlopu wypoczynkowego na późniejszy czas.

Wniosek o kolejny urlop macierzyński
We wniosku o udzielenie specjalnego urlopu macierzyńskiego pracownik wyznacza czas ukończenia pierwszego urlopu macierzyńskiego, natomiast w wypadku kiedy wniosek dotyczy pozostałej części specjalnego urlopu macierzyńskiego – czas ukończenia pierwszej części owego urlopu i czas dotąd wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. Przełożony jest związany wnioskiem pracownika oraz przymuszony udzielić mu specjalnego urlopu macierzyńskiego bez względu na tryb, w jakim o niego wystąpiono. Przełożony nie musiałby udzielać specjalnego urlopu macierzyńskiego tylko w sytuacji, jeśli pracownik nie zachował czasu na złożenie wniosku.

novapr.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here