W obecnej dobie komputeryzacji i mediów masowych na rozwój i światopogląd najmłodszych wpływa coraz więcej czynników. Podstawowym z nich jest wychowanie dzieci przez rodziców. To oni uczą je podstawowych rzeczy, takich jak chodzenie, mówienie, czy ubieranie. Praktycznie to od rodziców we wczesnym etapie dziecko poznaje świat. Oni kształtują jego religię, czy też poglądy. Następnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka jest szkoła. Nauczyciele w pewnym stopniu również wychowują dziecko oraz uczą je nowych rzeczy. Ważne jest tutaj, by poznało ono szacunek dla drugiego człowieka oraz podstawowe zasady moralne. Na poglądy i zachowanie potomka wpływają również rówieśnicy z klasy, czy szkoły. Od nich uczy się nowych rzeczy, dzieli wspólne pasje i razem się bawi. W dzisiejszych czasach na rozwój dziecka mają jeszcze coraz większy wpływ media masowe. Dziecko oglądając telewizję, czy też słuchając muzyki uczy się określonych wzorców, zachowań, czy stylu ubierania. Rośnie również wpływ Internetu na światopoglądy dzieci i młodzieży.

szansadzieciom.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here